• Kas tunned mõnikord, et meeskonnaliikmed ei oska kasutada oma aega just kõige sihipärasemalt ja vaja oleks värskendada teadmisi efektiivsest ajajuhtimisest?

  Telli meeskonnale ajajuhtimisekoolitus!

 • Kui Sinu tiimis on vaja motivatsiooni või meeskonnatunde tõstmist, mureks kehvad suhted, ees seisab mõni uus väljakutse või suured muutused?

  Just siis aitab see, kui korraldada meeskonnakoolitus või meeskonna arengu- ja koostööpäev. Meeskonnatöökoolitus annab tiimile võimaluse koos õppides ja kogemusi jagades saada uusi teadmisi. Ühtlasi kasvab seeläbi meeskonnatunne ja arenevad suhtlemis- ja koostööoskused. Kõigele lisaks suureneb tiimiliikmete pühendumus organisatsiooni eesmärkida saavutamisel.

 • Kas Sa oled kunagi mõelnud, miks mõndade inimestega sujub koostöö kergemini kui teistega? Vastuse annab just DiSC mudel.

  See tuleneb sellest, et me läheneme tööülesannetele oma loomuomase käitumisstiili kohaselt. Meeskonnana tõhusama toimimise ja paremate töötulemuste saavutamiseks tuleb aga osata oma loomuomast käitumist kohandada vastavalt sellele, kellega Sul koos töötada tuleb.

 • Tunned, et Su meeskond vajab professionaalset toetust tänases tööalases arengus, muutustega toimetulekul ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

  Just siis aitab coaching, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja meeskonnana kasvamist ja professionaalset arengut toetav pikaajalisem protsess.

  Meeskonnacoachingus õpivad meeskonnaliikmed üksteisega avatult ja väärtustavalt suhtlema, jagama oma ootuseid, vajadusi ja rõõme, mis omakorda suurendab meeskonnaliikmete omavahelist usaldust ja parandab koostööd.

 • Tunned, et Sa vajad oma meeskonnaga tööalast jõustamist, et lahendada keerulisi tööprobleeme, edendada omavahelisi suhteid ja koostööd või saada lihtsalt uut jõudu ja indu?

  Just siis aitab supervisioon, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle ja Sinu tiimile abiks olla tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega.

  Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Title

Go to Top