Päringud

KUI KLIENT OTSIB SOBIVAT TEENUSEPAKKUJAT VÕI TEENUST

Sellel lehel ilmuvad päringud, mille eesmärgiks on leida sobiv teenusepakkuja või teenus.

Päringu koostab  ettevõtte esindaja, kes teenust otsib.

PÄRINGU ESITAMISE TINGIMUSED:

  • Päring esitatakse juhul, kui ettevõte soovib saada pakkumisi mitme pakkuja poolt
  • Päringu avaldamiseks tuleb päringu esitajal koostada LÄHTEÜLESANNE ning PAKKUMISE VORM, mille alusel ta soovib pakkujate käest pakkumisi saada
  • Lähteülesande mahuks on kuni kaks A4 lehte (Word või PDF formaat). Pakkumise vorm tuleb lisada Excel formaadis
  • Mõlemad failid tuleb saata paremal asuva vormi kaudu lehe administraatorile, kes seejärel avaldab päringu eraldi postitusena
  • Päringu esitajal ei ole kohustust pakkujat valida ja teenust tellida, kui pakkumised ei ole olnud sobivad
  • Päringu esitaja kohustuseks on vastata kõikidele pakkujatele kirjalikult ja kommenteerida pakkumise tulemusi
  • Päringu esitaja ei tohi jagada pakkujatelt saadud teavet kolmandate osapooltega
  • Kõik pakkumised on KONFIDENTSIAALSED ning lubatud kasutada vaid sobiva teenusepakkuja leidmiseks
  • Päringu esitamisega nõustub esindaja kõikide eelnimetatud tingimustega ning kinnitab andmete õigsust